Imprimare

incdpm 4

Bine ați venit!

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. Obiectivele specifice ale activității INCDPM:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului are certificat Sistemul de Management Integrat conform ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 (QSCert) precum şi Managementul Securităţii Informaţiei conform ISO/IEC 27001:2005 (QSCert), pentru următoarele domenii de activitate: cercetare dezvoltare tehnologică, proiecte, studii, analize de laborator, asistenţă tehnică, expertiză, consultanţă şi instruire în domeniul protecţiei mediului. ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001
INCDPM deține și următoarele certificări:
  • Certificat de Înregistrare în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 1026/2009 la poziția nr. 305 pentru: Raport de Mediu (RM), Raport privind impactul asupra mediului (RIM), Bilant de Mediu (BM), Raport de Amplasament (RA), Raport de Securitate (RS), Studiu de Evaluare Adecvata (EA);
  • Certificat de Atestare nr. 597/2010 pentru întocmirea studiilor hidrologice, hidrogeologice, studiilor de gospodărire a apelor și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor.