Imprimare

ANUNȚ

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului București anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/2003, pentru ocuparea a 2 posturi de Asistent de Cercetare Științifică, vacante în cadrul proiectului cu denumirea TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV AL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN CULTURILE LEGUMICOLE (LEGCLIM), PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659, nr. contract 11/PCCDI/2018:

Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 2 posturi

Norma de lucru: normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Perioada angajării: ianuarie 2019 - octombrie 2020, perioadă determinată cu posibilitate de prelungire

Data ca care are loc concursul: 27.11.2018, ora 09:00

Locul desfășurării concursului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, cod poștal 060031

Înscrierea la concurs se face până la data de 22.11.2018.

 

I. Conținutul dosarului de candidatură:

 

II. Condiții specifice necesare pentru ocuparea posturilor

 

III. Probe de selecție: probă scrisă (proba 1) urmată de interviu (proba 2) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notei finale. Modul de calcul al notei finale este media aritmetică a notelor acordate de la 1 la 10, la probele 1 și  2.

IVTematica: este specifică domeniului de cercetare legat de obiectivele proiectului, respectiv dezvoltarea unor tehnologii inovative şi echipamente care să permită reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice asupra unor culturi horti-legumicole de interes:

  1. Politica Agricola Comuna (PAC) și conceptul de dezvoltare durabilă
  2. Impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor din România
  3. Bune practici agricole pentru atenuarea efectului schimbărilor climatice asupra agriculturii

 

V. Bibliografie:

  1. Berca, M. 2000 - Ecologie generală şi protecţia mediului. Editura Ceres, Bucureşti
  2. Marin D.I., Băbeanu, N. 2005 – Ecologie. Editura Ceres, Bucureşti
  3. Vădineanu A., 1998 - Dezvoltarea Durabilă, Vol. I-II, Ed. Universităţii Bucureşti
  4. Politica de mediu - https://www.mae.ro/node/1625.

 

Informații suplimentare se pot obține la adresa e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la tel. 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul 13:00 – 14:00.

 

REZULTATELE CONCURSULUI LEGCLIM - 2 posturi ACS

 

# Nume/ prenume

Nota Proba 1

Probă scrisă

Nota Proba 2

Interviu
Nota finală

Admis/

respins
1. Bara Norbert Ignac 9,30 9,56 9,43 Admis
2. Rotaru Anda Irena 9,37 9,66 9,52 Admis