• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Regatul Salbatic - TVR3


banner

În data de 01 iulie 2013 a început monitorizarea intensivă a punctului critic 01 Bala în cadrul proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175", etapă ce s-a încheiat in data de 01 septembrie 2013

buton

Evenimente

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) a organizat întâlnirea tehnică și evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE în perioada 19-20 noiembrie la Hotel International, în București.

Citește mai departe...

Conferința Internațională
AQUALIRES 2014
“New tools for sustainable management of aquatic living resources”,
17-18 ianuarie 2014
http://aqualires.incdpm.ro

Citește mai departe...

În perioada 21-23 martie a avut loc  la Sovata (județul Mureș) al doilea workshop din cadrul  proiectului CarpathCC.

Citește mai departe...

Reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) au participat la Întâlnirea privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării care a avut loc între 21 şi 22 martie 2013 în Ispra, Italia.

Citește mai departe...

În perioada 25-27 februarie 2013, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a participat la şedinţa de progres a proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175", organizată la sediul AFDJ Galaţi.

Citește mai departe...
Anunţuri

ANUNȚ 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (LEGCLIM), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659, nr. contract 11/PCCDI/2018:

Citește mai departe...

ANUNȚ

 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică(Tematica și bibliografia subiectelor de concurs), vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în condiţii de climat arid, semiarid și subumed-uscat (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, nr. contract 27PCCDI/2018:

Citește mai departe...

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Asistent de Cercetare Stiintifica – ingineria Mediului

Citește mai departe...

Departamentul Biodiversitate si Dinamica Ecosistemelor are experiență în elaborarea de strategii, politici şi programe regionale/locale de conservare a biodiversității și pentru reconstrucția ecologică a ecosistemelor degradate. De asemenea, departamentul monitorizează starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes național și comunitar, elaborează planuri de management pentru ariile naturale protejate, inventariază și cartează speciile/habitatele de interes național și/sau comunitar. Cercetătorii din cadrul departamentului elaborează studii de impact şi evaluare adecvată asupra biodiversității, precum şi studii de evaluare şi evoluție a ecosistemelor prin analiza influenţei factorilor naturali şi antropici.

Arii de competență

 • Evaluarea biodiversității ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor protejate şi antropizate;
 • Propunerea de măsuri şi metode pentru renaturarea şi conservarea biodiversității naturale;
 • Evaluarea modificărilor ecosistemelor naturale apărute sub influența factorilor naturali şi antropici;
 • Evaluarea și depistarea ecosistemelor degradate și cercetări privind elaborarea de soluții pentru reconstrucția ecologică a acestora;
 • Realizarea de studii de impact de mediu, și studii de evaluare adecvată, bilanțuri de mediu, etc.;
 • Elaborarea de strategii, politici şi programe regionale/locale de conservare a biodiversității, la solicitarea factorilor interesați (Ministere, Agenții Teritoriale de Mediu, Administraţii Bazinale etc.);
 • Utilizarea tehnicilor GIS şi satelitare pentru studii de cercetare în monitorizarea biodiversității;
 • Evaluarea şi identificarea soluțiilor pentru reabilitarea ecosistemelor antropizate, utile social (pajişti, pășuni, păduri de protecție, lacuri de acumulare, culturi agricole, zone rurale, aglomerări urbane etc.), în funcție de politicile şi programele naționale şi locale;
 • Evaluarea diversității genetice,
 • Asistență tehnică şi consultanță de specialitate în ariile de competență ale departamentului.

Echipa

 

Dr. ecol. HOLBAN Elena - Cercetător științific  III - Şef Departament

Drd. ecol. DĂNĂLACHE Tiberius Marcel – Cercetător științific - Şef Adjunct Departament

Dr. ing. BÂDILIŢĂ Alin Marius – Cercetător științific  III

FRONESCU Diana Simona – Asistent cercetător științific  

Geogr. GHELBERE Laura - Asistent cercetător științific  

Biol. PĂUN Alexandra Irina – Asistent cercetător științific  

PETRACHE Gheorghe Ionuț - Asistent cercetător științific  

POPA Marin - Tehnician

Activităţi

 • Elaborarea de studii şi cercetări pentru:
  • Evaluarea biodiversităţii ecosistemelor naturale şi antropizate;
  • Propunere de măsuri şi metode de refacere şi conservare a biodiversităţii naturale;
  • Propunere de măsuri şi metode de renaturare a ecosistemelor antropizate;
  • Evoluţia ecosistemelor naturale sub impactul negativ al factorilor antropici şi de mediu;
 • Monitorizarea şi evaluarea deplasărilor speciilor de sturioni migratori din Dunăre cu identificarea zonelor de interes (iernare, concentrare, reproducere, creştere puiet) prin utilizarea tehnicilor de telemetrie ultrasonică;
 • Evaluarea comunităţilor piscicole din Dunăre, inclusiv a speciilor protejate (Natura 2000, Lista Roşie ş.a.) prin pescuit electric de mal, pescuit electric bentonic, pescuit cu plase;
 • Evaluarea faunei acvatice din zonele Natura 2000;
 • Evaluarea structurii malurilor Dunării şi a vegetaţiei prin adaptarea sistemelor de observaţii RHS şi HQA;
 • Realizarea de studii ecotoxicologice la diferite grupe taxonomice (alge, crustacei, insecte, peşti) în vederea determinării limitelor de evacuare pentru diferiţi reactivi chimici;
 • Documentaţii necesare în procesul de autorizare a activităţilor economice din punct de vedere al protecţiei mediului: studii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, bilanţuri de mediu, rapoarte de amplasament, formulare de solicitare, studii de evaluare adecvată.
 • Evaluarea necesarului optim de habitate seminaturale urbane (spaţii verzi şi oglinzi de apă) în vederea fundamentării normelor urbanistice de dezvoltare durabilă a oraşelor (m.p. spaţii verzi/ locuitor), diferenţiat, în funcţie de abundenţa vegetaţiei naturale şi a apelor în zona localității respective;
 • Utilizarea PCR (Polymerase Chain Reaction), migrare de ADN pe geluri de electroforeză, realizarea tehnicilor de inginerie genetică.
 • Realizare bandări cromozomale și de cariotip;
 • Extracții ADN.