Imprimare

CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC-  INCDPM București (CCTT-INCDPM București)

 ctt logo

PREZENTARE

            CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC – INCDPM București (CCTT-INCDPM București) este constituit ca entitate din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic în baza HG nr.406/02.04.2003, Certificat de autorizare provizorie nr. 87/08.12.2017 şi funcționează fără personalitate juridică, în subordinea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului -INCDPM Bucureşti. . CCTT-INCDPM Bucureşti este membru în Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare ARoTT.


            Misiunea CCTT-INCDPM Bucureşti este de a stimula și facilita crearea de noi colaborări între CCTT-INCDPM Bucureşti şi factorii interesaţi  din rândul mediului privat (IMM-uri), INCD-urilor, comunitățiilor științifice ș.a., cu scopul asigurării transferului tehnologic și al valorificării rezultatelor cercetării INCDPM Bucureşti la nivel național/internațional contribuind astfel la creșterea gradului de inovare și a competitivității economice.

CCTT- INCDPM Bucureşti are ca scop creșterea vizibilității și promovarea produselor/procedeelor provenite din activităţile de cercetare a INCDPM București cât şi asigurarea transferului tehnologic către IMM-uri/alte entități interesate în vederea integrării acestor produse/procedee pe piață. 

CTT- INCDPM București este interesat de colaborări cu entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul dezvoltării tehnologice și valorificării rezultatelor cercetării, încheind protocoale de colaborare cu centre de transfer tehnologic cu preocupări din domeniul propriu de activitate (Centrul de Transfer Tehnologic CEPROCIM S.A.).

OBIECTIVE GENERALE

DOMENIU DE ACTIVITATE

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CCTT- INCDPM BUCUREŞTI

structura

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII

 

Certificat de autorizare provizorie CCTT-INCDPM Bucureşti

certificat ctt