Imprimare

Departamentul Inginerie pentru Protecţia Mediului şi Evaluarea Impactului (DIPMEI) desfăşoară în principal activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă pentru stabilirea impactului activităţilor economice asupra mediului şi identificarea soluţiilor de diminuare sau eliminare a impactului. În vederea îmbunătățirii calității factorilor de mediu, cercetătorii din cadrul DIPMEI, au capacitatea de a recomanda instalaţiile care respectă cele mai bune tehnici disponibile (BAT - Best Available Technics), în vederea retehnologizării/modernizării entităţilor economice în aşa fel încât impactul asupra mediului să fie minim.

DIPMEI oferă consultanţă, asistență tehnică şi expertiză în elaborarea documentațiilor de gospodărire a apelor și de protecție a mediului pentru agenti economici care isi desfasoara activitatea in diverse domenii de activitate cum ar fi: producția și distribuția de energie electrică și termică, întreprinderi industriale, unități de producție și de prelucrare a produselor agroalimentare, ferme agricole si zootehnice, etc.

 

Arii de competenţă:

Echipa

Ing. Raischi Natalia Simona – CS – Sef de Departament
Ing. Luminaroiu Lucian Gheorghe – ACS – Sef Adjunct
Dr. Ing. Cociorva Danut – CS II
Dr. Fiz. Sirbu Cristina – CS III 
Ecol. Mincu Mariana – CS III
Dr. Ing. Boaja Iustina – CS II
Dr. Ing. Mitiu Mihaela – CS III
Ing. Stefan Daniela Ioana - ACS
Checiu Rodica - Tehnician

Activităţi:

Proiecte:

1. Titlu proiect: “Cercetarea şi dezvoltarea unor echipamente pentru diminuarea noxelor de eşapament din spaţii deschise sau închise ale aglomeraţiilor urbane”

Rezultate:

In cadrul proiectului s-a realizat o instalaţie de reţinere a poluanţilor specifici traficului auto în zona pasajelor subterane prin reţinerea acestora în elemente adsorbante cu cărbune activ şi hopcalită.

2. Titlu proiect: Contract  nr. 51-020/2007 CEEX-Parteneriate “Tehnologiile de epurare a apelor uzate rezultate de la producerea drojdiei de panificaţie”

Rezultate:

S-au adoptat soluţii de epurarea mixtă constând în descompunerea anae­robă a substanţelor organice în prima etapă, urmată de o descompu­nere aerobă în bazine deschise, apoi în biofiltre.