• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Regatul Salbatic - TVR3


banner

În data de 01 iulie 2013 a început monitorizarea intensivă a punctului critic 01 Bala în cadrul proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175", etapă ce s-a încheiat in data de 01 septembrie 2013

buton

Evenimente

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) a organizat întâlnirea tehnică și evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE în perioada 19-20 noiembrie la Hotel International, în București.

Citește mai departe...

Conferința Internațională
AQUALIRES 2014
“New tools for sustainable management of aquatic living resources”,
17-18 ianuarie 2014
http://aqualires.incdpm.ro

Citește mai departe...

În perioada 21-23 martie a avut loc  la Sovata (județul Mureș) al doilea workshop din cadrul  proiectului CarpathCC.

Citește mai departe...

Reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) au participat la Întâlnirea privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării care a avut loc între 21 şi 22 martie 2013 în Ispra, Italia.

Citește mai departe...

În perioada 25-27 februarie 2013, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a participat la şedinţa de progres a proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175", organizată la sediul AFDJ Galaţi.

Citește mai departe...
Anunţuri

ANUNȚ 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (LEGCLIM), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659, nr. contract 11/PCCDI/2018:

Citește mai departe...

ANUNȚ

 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică(Tematica și bibliografia subiectelor de concurs), vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în condiţii de climat arid, semiarid și subumed-uscat (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, nr. contract 27PCCDI/2018:

Citește mai departe...

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Asistent de Cercetare Stiintifica – ingineria Mediului

Citește mai departe...

Tineri cercetători care au participat la cursuri și stagii de cercetare

În ultimii doi ani, cercetători din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului au participat la cursuri și stagii de cercetare în domeniul protecției și monitorizării mediului. În continuare vă prezentăm pe succint activitățile, obiectivele și subiectele atinse pe parcursul acestor cursuri și stagii de cercetare ale fiecărui cercetător.

Adriana BORȘ

Cursul IPROMO ”Natural Hazards and Disaster Risk Management in Mountains” iulie, 2011

Am efectuat o deplasare la Torino, Regiunea Ormea pentru a participa la cursul IPROMO ”Natural Hazards and Disaster Risk Management in Mountains” iulie, 2011. Tema cursului "Riscuri naturale şi dezastre de management al riscului în munţi" s-a concentrat asupra pericolelor specifice (instabilitate în pantă şi alunecări de teren, mişcări de mică adâncime a solului, inundaţii inclusiv inundaţiile glaciare, incendii, avalanşe şi pericolele de zăpadă şi cutremure), precum şi exemple de protecţie în caz de pericol natural ca de exemplu practici de agricultură durabilă, păşuni şi silvicultură, politicile privind managementul riscului de dezastru, sisteme de avertizare timpurie, construirea capacităţilor şi sensibilizarea opiniei publice, precum şi măsuri în caz de urgenţă şi reabilitare. Cursul post universitar de vară IPROMO a dat posibilitatea dezbaterii unor probleme de interes la nivel international cu privire la pericolele naturale în zonele montane, vulnerabilitatea crescută a comunităţilor montane şi creşterea capacităţii acestora de a evalua impactul potenţial ecologic şi social ale dezastrelor, politicile de gestionare a riscurilor în special în zone caracterizate de ecosisteme montane degradate şi supraexploatate. Tematica cursului cuprinde o plajă largă de subiecte ca de exemplu degradarea zonelor montane, amprente antropice pe sol în arii montane, prevenirea şi atenuarea hazardelor naturale pentru agricultura locală, protecţia pădurilor, incendii, topirea zăpezii, viituri ăn zonele de deal şi de munte, impactul de mediu ăn zone montane, căderi de teren (alunecări) şi avalanşe, managementul riscului în caz de dezastru în zona montană, managementul riscului de incendiu montan într-un climat aflat în schimbare. Ca atare, la iniţiativa coordonatorului de program ştiinţific s-au format 5 grupuri de lucru:păduri, ape, alunecări de teren, GIS şi schimbări climatice. Am lucrat în grupul desemnat pentru schimbări climatice (anexe: panou selectare grupuri de lucru, poza speach). La finalul celor două săptămîni de curs, am avut ca cerinţă obligatorie înaintarea unui raport final al grupului de lucru, precum şi o prezentare cu privire la măsurile de adaptare la schimbările climatice induse de dezastre în mediul montan « Community based adaptation (CBA) approach as an option to cope with climate change-induced disasters in the mountain environment ».

abors_picture_01.jpg abors_picture_02.jpg
abors_picture_03.jpg

 

La încheierea perioadei de curs, ne-au fost înmânate diplome ce atestă participarea şi absolvirea cursului postuniversitar ”Natural Hazards and Disaster Risk Management in Mountains”, în cadrul Programului International de Cercetare şi Instruire pentru Gestiunea Durabilă a Ariilor Montane.

Georgiana GRIGORAȘ

Stagiu de cercetare in cadrul “ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development”

Stagiu de cercetare a fost efectuat in cadrul “ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development”. In cadrul laboratorului “Technical Unit for Models, Methods and Technologies for the Environmental Assessments” al ENEA, am realizat investigatii, la diferite scari spatiale si temporale, privind compozitia chimica a PM10 in diverse orase din Italia. Studiul s-a bazat pe utilizarea rezultatelor obtinute din evaluarea calitatii aerului prin modelarea matematica realizata cu sistemul de modelare AMS al proiectului MINNI, pentru teritoriul Italiei. Proiectul MINNI a dezvoltat Sistemul Integrat de Evaluare a calitatii aerului prin Modelare in vederea asigurarii suportului pentru procesul de negociere la nivel international cu privire la poluarea aerului si evaluarea politicilor de calitate a aerului la nivel national/local si a fost sponsorizat de catre Ministerul Mediului Itlian.

Sistemul MINNI este compus din doua module:

 • sistemul de modelare atmosferica (AMS), ce apartine grupului de modele chimice de transport care descriu procesele fizico-chimice din atmosfera;
 • sistemul integrat de evaluare a impacturilor si costurilor GAINS-ITALY, ce utilizeaza informatii cu privire la tehnologii de reducere a emisiilor si scenarii economice pentru sectoarele energetic si industrial, pentru a oferi prognoze de emisii si a furniza suport pentru evaluarea rentabilitatii optiunilor de reducere a emisiilor.

Studiului a avut doua obiective:

 • pe de o parte evaluarea performantelor sistemului de modelare AMS al proiectului MINNI, prin compararea rezultatelor obtinute din simulari realizate la scara regionala (simulare pentru intreg teritoriul Italiei) cat si la scara locala (simulari pentru diferite regiuni ale Italiei), cu rezultate obtinute din masuratori realizate in reteaua nationala de monitorizare a calitatii aerului BRACE (Italian National Network of Air Quality Monitoring) (http://www.brace.sinanet.apat.it/web/struttura.html), EMEP (http://www.nilu.no/projects/ccc/emepdata.html), precum si cu masuratori realizate in diferite campanii ale caror rezultate au fost prezentate in literatura de specialitate.
 • pe de alta parte scopul a fost studiul modului in care variaza concentratia poluantului PM10 pe teritoriul Italiei, precum si compozitia chimica a acestuia in zone urbane situate in regiuni cu caracteristici orografice si climatice diferite precum si diferite tipuri de surse de emisii. Analiza variatiei compozitiei chimice s-a realizat pentru intreg anul 2007 cat si pentru sezoanele vara si iarna.

Monica MATEI

Cursul international "Rhome Homogenization Software", actiunea COST ES0601, Tarragona, Spania, 05-07.10 2011

Actiunea COST ES0601 „Progrese efectuate in omogenizarea seriilor de date: o abordare integrata”, are ca obiectiv principal implementarea unor metode generale pentru omogenizarea seturilor de date climatice. In cadrul acestei actiuni, s-a organizat trainingul international „Rhome Homogenization Software”, la Universitatea Rovira i Virgili, din Tarragona, Spania. In cadrul acestei actiuni s-a discutat despre formatul tipurilor de date climatice utilizate in cadrul programului de omogenizare cat si despre importanta utilizarii pachetelor de date statistice in manipularea datelor. Totodata, a fost prezentat si softul de omogenizare HOMER, fiecare participant avand ocazia sa lucreze cu acesta pentru un numar limitat de statii meteorologice.

mmatei_picture_01.jpg

Cursul international "Climate Analysis and Applications", Alanya, Turcia, 10-19.10.2011

Cursul international „Climate Analysis and Applications”, a fost organizat de Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) in colaborare cu Serviciul Meteorologic din Turcia. Principalele subiecte ale acestui curs au fost:

 • Prezentarea tehnicilor de downscaling statistic folosite de comunitatea stiintifica internationala
 • Importanta folosirii indicilor climatici utilizati in cadrul programelor de cercetare si prezentarea softului RclimDex utilizat pentru omogenizarea datelor climatice
 • Aplicarea sistemului informational geografic GIS pentru vizualizarea datelor meteorologice

mmatei_picture_02.jpg

Pe langa partea teoretica, cursul a inclus si parti practice, pentru fiecare subiect discutat organizandu-se echipe de lucru, in cadrul carora s-au utilizat diverse softuri de analiza a datelor (IDV-Integrated Data Viewer, RhTest, Grads).

Cursul international "Climatic Changes and Impacts on Water Supply", Salonic, Grecia, 10-16.04.2011

Acest curs pentru tinerii cercetatori a fost organizat in cadrul proiectului CCWaters, din cadrul programului South East Europe (SEE), la care Romania a participat. A avut loc la Universitatea Aristotle din Salonic si a intrunit participanti din toate tarile implicate in proiect (Austria, Bulgaria, Croatia, Grecia, Ungaria, Italia, Romania, Serbia si Slovenia).

mmatei_picture_03.jpg

Principalul obiectiv a fost prezentarea obiectivelor proiectului, cat si a rezultatelor generate pana la momentul respectiv. Subiectele atinse au facut referire la importanta gestionarii resurselor de apa intr-un mod constient, tinandu-se cont de impactul schimbarilor climatice asupra acestora. Totodata, participantii din fiecare tara au prezentat cate o lucrare legata de tematica cursului.

Cursul international "Modes of Variability in the Climate System: Past-Present-Future", Obergurgl, Austria, 27.05 - 01.06.2012

Acest curs a fost organizat de catre Fundatia Europeana pentru Stiinta (ESF), la Universitatea Obergurgl din Austria. Preocuparile legate de intensificarea fenomenului incalzirii globale au constituit subiectul principal al cursului. In acest sens, s-a discutat despre variatiile climatice din trecut, prezentate de studiile paleoclimatologice, cat si despre proiectii viitoare, simulate cu modele climatice regionale.

mmatei_picture_04.jpg

Fiecare participant la conferinta a prezentat (fie sub forma de poster, fie sub forma de prezentare orala) rezultatele activitatii sale de cercetare in domeniul schimbarilor climatice.

Iustina POPESCU

Stagiu de cercetare in Italia - DiVaPRA, Universita degli Studi di Torino, Italia

Stagiu de cercetare doctorala care s-a desfasurat in perioada 1 noiembrie 2010 - 30 aprilie 2011 si s-a axat pe studiul solurilor contaminate cu metale grele din zona Zlatna, Romania. Au fost efectuate cercetari pentru determinarea speciatiei, fitoextractibilitatii, bioaccesibilitatii si levigabilitatii metalelor grele din sol, precum si influenta conditiilor reducatoare asupra acestora. Ca urmare a efectuarii acestui stagiu, au fost publicate si prezentate numeroase lucrari stiintifice printre cele notabile fiind: I. Popescu, M. Biasioli, F.Ajmone-Marsan, R. Stănescu, „Lability of potentially toxic elements in soils affected by smelting activities”, Chemosphere, Vol. 90, Iss. 2, 2013 (Factor impact 3,21; Scor relativ de influenta 1,57).

ipopescu_picture_01.jpg

Scoala internationala "Monitoring, Fate and Toxicity of Toxic compounds in The Terrestrial Environment" - Univerza v Novi Gorici, Slovenia

Scoala internationala desfasurata in perioada 29 noiembrie 2010 - 11 decembrie 2011 a fost un eveniment stiintific legat de 11th European Meeting on Environmental Chemistry si a avut ca principal scop educarea tinerilor cercetatori din domeniul chimiei mediului. Principalele subdomenii abordate au fost: mobilitatea, transformarea, degradarea si toxicitatea compusilor chimici in mediul terestru, iar programul a fost organizat sub forma de cursuri intensive, discutii libere si practica in laborator. Scoala internationala s-a finalizat printr-o evaluare care a constat in prezentarea de catre fiecare din cei 30 de participanti a cate unui studiu de caz care a fost dezbatut impreuna cu experti internationali din Europa si Australia. In urma evaluarii, participantii au obtinut credite ECTS.

ipopescu_picture_02.jpg ipopescu_picture_03.jpg