Imprimare
În cadrul Direcţiei Ştiinţifice a INCDPM se regăsesc în total 8 departamente: 6 de cercetare-dezvoltare, diferenţiate în funcţie de domeniul de activitate, unul de Instruire, educare, diseminare şi Laboratoare. De asemenea, Direcţia Ştiintifică are privilegiul de a avea în permanenţă alături consilieri ştiinţifici cu vastă experienţă în domeniul protecţiei mediului: Dr. ing. Vasilica Dăescu, Dr. ing. Mihai Lesnic şi Dr. Aurel Varduca.

Gestiunea Deşeurilor

Hazarde Naturale și Tehnologice

- Gestiunea deşeurilor (periculoase-nepericuloase, municipale-industriale);
- Minimizarea, valorificarea şi depozitarea deşeurilor;
- Tehnologii de remediere şi de decontaminare a siturilor contaminat.
- Elaborarea de studii şi cercetǎri pentru evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea efectelor hazardelor naturale şi antropice.

Evaluarea Calității Mediului

Impactul Construcțiilor asupra Mediului și Reabilitare Ecologică

- Sisteme de monitoring integrat a factorilor de mediu apă, aer şi sol;
- Monitoring microbiologic şi biologic;
- Asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul protecţiei mediului.
- Evaluarea impactului construcţiilor asupra mediului înconjurător;
- Durabilitatea materialelor de construcţie şi reciclarea lor;
- Evaluarea reacţiilor alcalii-agregate.

Dezvoltare Tehnologică și Inginerie pentru Protecția Mediului

Instruire, Educare, Diseminare

- Tehnologii de remediere, reabilitare şi reconstrucţie ecologică;
- Contribuţii la elaborarea programelor şi strategiilor de gospodărire a apelor;
- Testare de produse, tehnologii, echipamente în vederea omologării.
- Furnizarea de formare profesională, transfer de cunoştinţe şi asistenţă tehnică;
- Stagii de pregătire practică pentru elevi şi studenţi în domeniul protecţiei mediului.

Laboratoare

Modelare Numerică și Sisteme Informaționale Geografice

  - Elaborarea inventarelor de emisii la nivel naţional şi local;
- Modelarea transportului şi dispersiei poluanţilor în atmosferă;
- Dezvoltarea de sisteme şi aplicaţii informatice de mediu.

Biodiversitate şi Dinamica Ecosistemelor

 

- Evaluarea biodiversităţii ecosistemelor naturale şi antropizate;
- Propunere de măsuri şi metode de refacere şi conservare a biodiversităţii naturale;
- Propunere de măsuri şi metode de renaturare a ecosistemelor antropizate;
- Evoluţia ecosistemelor naturale sub impactul negativ al factorilor antropici şi de mediu;