• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Regatul Salbatic - TVR3


banner

În data de 01 iulie 2013 a început monitorizarea intensivă a punctului critic 01 Bala în cadrul proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175", etapă ce s-a încheiat in data de 01 septembrie 2013

buton

Evenimente

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) a organizat întâlnirea tehnică și evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE în perioada 19-20 noiembrie la Hotel International, în București.

Citește mai departe...

Conferința Internațională
AQUALIRES 2014
“New tools for sustainable management of aquatic living resources”,
17-18 ianuarie 2014
http://aqualires.incdpm.ro

Citește mai departe...

În perioada 21-23 martie a avut loc  la Sovata (județul Mureș) al doilea workshop din cadrul  proiectului CarpathCC.

Citește mai departe...

Reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) au participat la Întâlnirea privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării care a avut loc între 21 şi 22 martie 2013 în Ispra, Italia.

Citește mai departe...

În perioada 25-27 februarie 2013, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a participat la şedinţa de progres a proiectului "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175", organizată la sediul AFDJ Galaţi.

Citește mai departe...
Anunţuri

ANUNȚ 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (LEGCLIM), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659, nr. contract 11/PCCDI/2018:

Citește mai departe...

ANUNȚ

 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Asistent deCercetare Științifică(Tematica și bibliografia subiectelor de concurs), vacant în cadrul proiectului cu titlul Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în condiţii de climat arid, semiarid și subumed-uscat (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, nr. contract 27PCCDI/2018:

Citește mai departe...

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Asistent de Cercetare Stiintifica – ingineria Mediului

Citește mai departe...

Misiunea Departamentului de Gestiunea Deșeurilor este de a promova tehnologii și strategii inovative și sustenabile pentru un management mai bun al deșeurilor. Departamentul a fost implicat în elaborarea Strategiei Naționale și a Planului pentru Gestionarea Deșeurilor, ca și în elaborarea altor documente strategice pentru Ministerul Mediului. De asemenea, a elaborat studii pentru autoritățile publice locale și regionale referitoare la master planuri, evaluarea impactului asupra mediului, localizarea unor depozite ecologice de deșeuri, proiecte pentru dezvoltarea de tehnologii pentru recuperarea compușilor periculoși din deșeurile industriale, studii pentru agenți economici referitoare la analiza deșeurilor, a levigatelor și a solului, caracterizarea riscurilor și a impactului datorat deșeurilor.

Arii de competenţă:

 • Gestiunea integrată a deşeurilor (deșeuri municipale și asimilabile, fluxuri specifice de deșeuri, deşeuri industriale periculoase/nepericuloase, deşeuri provenite din agricultură, deşeuri rezultate din industria minieră şi de la producerea energiei, deşeuri medicale, etc)
 • Tehnologii de reciclare, reutilizare şi eliminare a deşeurilor
 • Gestiunea substanţelor chimice
 • Gestiunea şi remedierea siturilor contaminate
 • Asistenţă tehnică şi consultanţa de specialitate în ariile de competență ale departamentului
 • Instruire în domeniul gestiunii deşeurilor

Echipa

CHIRIAC Magdalena – Head of Department/ Senior Researcher I

MĂRCUŞ Iuliana - Deputy Head of Department / Junior Researcher III

MÎȚIU Ileana – Senior Researcher I

TRENTEA Alina – Junior Researcher III

IONESCU Petra – Junior Researcher II

RADU Violeta Monica – Junior Researcher II

LUNGU Cornelia - Early Stage Researcher

BARBU Elena - Technician

Activităţi:

 1. CARACTERIZAREA DEȘEURILOR PERICULOASE ȘI NEPERICULOASE, incluzând:
 • → analiza compoziției deșeurilor municipale
 • → caracterizarea fizico-chimică a deșeurilor
 • → determinarea gradului de periculozitate al deșeurilor
 1. CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI APLICATIVĂ PRIVIND TEHNOLOGIILE DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE, incluzând:
 • → metode și tehnici de gestionare a deșeurilor (colectare, tratare, valorificare, reciclare, depozitare, incinerare)
 • → tehnologii de recuperare și de reciclare a compușilor utili din deșeuri
 • → valorificarea energetică a deșeurilor
 1. CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI APLICATIVĂ PRIVIND TEHNOLOGIILE DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR PERICULOASE, incluzând:
 • → tehnologii de stabilizare a deșeurilor periculoase
 • → tehnologii de neutralizare a deșeurilor periculoase
 • → tehnologii de valorificare și reciclare a compușilor utili din deșeurile periculoase
 • → remedierea siturilor contaminate
 1. STUDII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, incluzând:

→   evaluarea impactului deșeurilor asupra mediului

→   analize de risc

→   monitorizarea depozitelor de deșeuri

→   evaluarea impactului eliminării deșeurilor asupra mediului

 1. STUDII PRIVIND PLANIFICAREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR ȘI SUBSTANȚELOR CHIMICE, incluzând:
 • → baza științifică necesară elaborarea unor strategii, planuri de acțiune și programe privind gestionarea deșeurilor
 • → standarde privind gestionarea și analiza deșeurilor
 • → prevenirea și reducerea la minimum a deșeurilor
 • → studii pentru îndeplinirea obiectivelor strategice privind gestionarea deșeurilor pentru fluxurile speciale: DEEE, uleiuri uzate, VSU, baterii uzate, deșeuri de ambalaje etc.)
 • → statistici de gestionare a deșeurilor
 • → managementul chimicalelor

→ managementul chimicalelor

 1. CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL GESTIUNII DEȘEURILOR, SUPORT  TEHNIC ȘI INSTRUIRE, incluzând:
 • → consultanta de specialitate pentru gestiunea deșeurilor periculoase și nepericuloase
 • → audit de deșeuri
 • → instruire în domeniul gestiunii deșeurilor
 • studii de impact asupra mediului
 • bilanturi de mediu de nivel 0, I şi II
 • reglementari si standarde referitoare la gestiunea si analiza deseurilor
 • rapoarte de amplasament pentru depozitele de deseuri
 • analize de risc
 • monitoringul depozitelor de deseuri
 • instruire.

Proiecte Reprezentative ale Departamentului „Gestiunea Deşeurilor”

!-

Proiecte

1. Titlu proiect: Furnizarea de servicii de formare profesionala, privind standarde si metodologii pentru prelevarea si pregatirea probelor de suspensii si sedimente in vederea efectuarii monitoringului chimic, pentru personalul Administratiei Nationale “Apele Române”

Contractor: Min. Mediului

Perioada: febr – iunie 2011

Obiectiv: formarea profesională a personalului din laboratoarele ANAR cu privire la prelevarea şi pregătirea pentru analize a sedimentelor şi materiilor în suspensie

Activităţi:

 • elaborarea metodelor de lucru pentru sedimente: prelevare, pregatire, determinarea incarcarii organice, a nutrientilor (azot organic, fosfor total), a metalelor grele (cadmiu, plumb, nichel, mercur), a micropoluantilor organici (PAH-uri) si pentru suspensii: prelevare, pregatire, determinarea nutrientilor (azot total, fosfor total) si a metalelor (crom total, cupru si zinc)
 • validarea metodelor
 • elaborarea suportului de curs
 • instruirea personalului ANAR

Rezultate:

 • metoda de prelevare si pregatire pentru sedimente
 • metoda de prelevare si pregatire pentru suspensii
 • suport de curs
 • 41 certificate de participare la cursul de instruire pentru personalul ANAR


2. Titlu Proiect: Dezvoltarea unui laborator pentru asigurarea si controlul calitatii in analiza deseurilor periculoase

Contractor: Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR

Perioada: 2006 – 2008

Site: http://www.icim.dap.ro

Obiectiv:

Corelarea listei de compusi periculosi din deseuri cu lista substantelor prioritare/prioritar periculoase si a metodelor analitice de incercat si organizarea laboratorului cu urmatoarele activitati:

 • analiza inventarului national de compusi periculosi continuti in deseuri in corelatie cu lista substantelor prioritare/prioritar periculoase si stabilirea necesarului de control analitic (substante selectate);
 • stabilirea metodelor analitice necesare a fi incercate;
 • asigurarea cerintelor tehnice.


Activitati:

 • elaborarea documentelor in vederea acreditarii, extinderii acreditarii;
 • diseminarea informatiilor
 • dotarea cu echipamente de inalta performanta, reactivi si materiale speciale;
 • incercarea metodelor analitice UE.


3. Titlu proiect: Tehnologii de neutralizare a deseurilor periculoase prin valorificarea lor in materiale vitroase si vitroceramice

Contractor: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Perioada: 2008 – 2011
Parteneri: UPB, UCTCB

Site:
www.icim.ro/proiecte/prezentare/recwasro.html - limba romana
www.icim.ro/proiecte/prezentare/recwasen.html - limba engleza

Descriere sumara:

I. Studii asupra posibilitatilor de neutralizare a deseurilor periculoase cu continut de metale prin valorificarea lor in domeniul materialelor vitroase si vitroceramice, cu urmatoarele activitati:

•    identificarea tipurilor de deseuri periculoase cu continut de metale potential valorificabile; studiu de evaluare cantitativa a principalelor tipuri de deseuri periculoase cu continut de metale valorificabile;
•    studii si ipoteze asupra posibilitatilor de valorificare a deseurilor periculoase cu continut de metale;
•    studiu privind metodele / conditiile de imobilizare / utilizare a deseurilor periculoase cu continut de metale.

II. Caracterizarea fizico-chimica si bilantul deseurilor periculoase cu continut de zinc valorificabile in domeniul materialelor vitroase si vitroceramice; Elaborarea modelelor la nivel de laborator si predictia proprietatilor pentru materiale vitroase si vitroceramice prin utilizarea deseurilor periculoase cu continut de zinc, cu urmatoarele activitati:

•    caracterizarea fizico-chimica si bilantul deseurilor periculoase cu continut de zinc la nivel national;
•    elaborarea modelelor si predictia proprietatilor pentru materialele potential realizabile;
•    verificarea ipotezelor asupra posibilitatilor de valorificare a deseurilor periculoase cu continut de zinc;
•    experimentari preliminare;
•    elaborarea retetelor pentru obtinerea materialelor vitroase si vitroceramice.

III. Caracterizarea fizico-chimica si bilantul deseurilor periculoase cu continut de alte metale valorificabile in domeniul materialelor vitroase si vitroceramice; Elaborarea modelelor la nivel de laborator si predictia proprietatilor pentru materiale vitroase si vitroceramice prin utilizarea deseurilor periculoase cu continut de metale, cu urmatoarele activitati:

•    caracterizarea fizico-chimica si bilantul deseurilor periculoase cu continut de alte metale la nivel national;
•    elaborarea modelelor si predictia proprietatilor pentru materialele potential realizabile; verificarea ipotezelor asupra posibilitatilor de valorificare ale deseurilor periculaose cu continut de alte metale; experimentari preliminare; elaborarea retetelor;
•    dezvoltarea servicilor de colectare si neutralizare a deseurilor periculoase cu continut de metale destinate experimentarilor preliminare;
•    elaborarea, proiectarea si experimentarea tehnologiilor de laborator privind neutralizarea deseurilor periculoase cu continut de metale.

IV. Elaborarea, proiectarea si experimentarea tehnologiilor de laborator si solutiilor noi propuse pentru obtinerea de materiale vitroase si vitroceramice prin utilizarea deseurilor periculoase cu continut de metale, cu urmatoarele activitati:

•    definitivarea parametrilor tehnologici in vederea optimizarii procesului tehnologic de neutralizare;
•    corelarea proprietatilor fizico – chimice cu compozitiile materialelor obtinute utilizand deseurile periculoase neutralizate;

V. Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala si internationala a rezultatelor/elaborarea de articole, lucrari pentru publicatii stiintifice nationale si internationale; organizarea unei manifestari stiintifice de diseminare a rezultatelor proiectului; elaborarea si publicarea unei carti, cu urmatoarele activitati:

•    elaborarea de articole, lucrari pentru publicatii stiintifice nationale si internationale; organizarea unei manifestari stiintifice de diseminare a rezultatelor proiectului; elaborarea si publicarea unei carti;

4. Titlu proiect: STUDIU PRIVIND REVIZUIREA STRATEGIEI SI A PLANULUI NATIONAL DE GESTIONARE A DESEURILOR TINÂND CONT DE PREVEDERILE STRATEGIEI EUROPENE DE RECICLARE A DESEURILOR SI MODUL DE ABORDARE A GESTIUNII DESEURILOR LA NIVEL EUROPEAN

Contractor: Min Mediului

Perioada: 2007

Descriere sumara:
Studiul, împreuna cu anexele sale, reprezinta suportul necesar MMDD pentru revizuirea
Strategiei Nationale si a Planului National de Gestionare a Deseurilor în 2008, pentru perioada 2006 -2015, respectând, în acest fel, cerintele Directivei Cadru pentru Deseuri si a Directivelor asociate de a elabora planuri de gestionare a deseurilor.

Lucrarea contine doua parti:

I. Studiu pentru revizuirea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor (SNGD)
II. Studiu pentru revizuirea Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD).
Partea I se refera la principiile strategice si face o trecere în revista a noilor concepte strategice europene de care SNGD revizuita trebuie sa tina cont: Strategia tematica referitoare la Prevenirea si Reciclarea Deseurilor, Strategia tematica a Utilizarii Durabile a Resurselor Naturale, Strategia tematica a Mediului Urban, documentele Comisiei Europene legate de propunerea unei noi Directive Cadru a Deseurilor, Strategia Europeana de Dezvoltare Durabila, implicatiile deseurilor în schimbarile climatice, consumul durabil si productia durabila (SCP), politica produsului integrat (IPP), achizitiile publice „verzi”, Strategia tematica pentru Protectia Solului. Pe baza tuturor acestor tendinte strategice, ca si pe baza stadiului actual al implementarii directivelor europene, a progreselor facute de la elaborarea SNGD în 2003, tinând cont de punctele slabe unde nu s-a reusit îndeplinirea obiectivelor, trebuie elaborata noua viziune a SNGD 2008. Aceasta noua viziune are la baza distribuirea responsabilitatii între toti factorii implicati în gestionarea deseurilor (producatori, consumatori, operatori, autoritati) pentru atingerea obiectvului prioritar al SNGD, si anume: mai putine deseuri, mai multa reciclare, mai multa energie din deseuri si mai putina depozitare, în vederea gestionarii durabile a resurselor si de a decupla generarea deseurilor de cresterea economica.
Partea a II a reprezinta suportul necesar pentru revizuirea PNGD 2003. Dupa o parte generala, care cuprinde prezentarea generala a cadrului geografic, a cadrului legislativ si a cerintelor
generale tehnice privind gestionarea deseurilor, se face analiza detaliata a cantitatilor, tipurilor si a originii deseurilor, împartite pe: deseuri generate în sectorul municipal, deseuri generate în sectorul industrial si fluxuri speciale de deseuri. Pentru fiecate tip se analizeaza situatia actuala, obiectivele si tintele ce trebuie atinse, prognozarea cantitatilor generate si gestionate pâna în 2015 si activitatile prevazute a se efectua pentru atingerea obiectivelor, cu estimarea necesitatilor tehnice si financiare.
Studiul pentru revizuirea PNGD cuprinde si un capitol referitor la masurile necesare pentru cresterea eficientizarii gestionarii deseurilor.

5. Titlu proiect: PROmotion and coordination of environmental research in Central and Eastern Europe for a sustainable Development with the support of the Enterprise Europe Network (FP7-ENV-2010-265352)

Contractor: Comisia Europeana – FP7 ENV – Coordination and support action

Parteneri:

Perioada: 2011-2013

Descriere sumara:-->