Imprimare
În perioada 6-9 octombrie 2012, domnul Director General Dr. Ing. DEÁK György a participat la Annual Meeting 2012 al Science and Technology Society Forum, STS Editia IX, la Kyoto International Conference Center, Japonia. La acest forum au participat peste 1000 organizaţii internaţionale şi leaderi mondiali din domeniul științei, tehnologiei, mediului de afaceri, mediului politic şi mass-media, din 96 de țări şi regiuni. Scopul principal al acestei ediţii a fost acela de a prezenta
şi populariza soluții științifice și tehnologice cu impact minim asupra mediului înconjurător. Problemele dezbătute au fost legate de sursele alternative de energie, nanotehnologie, tehnologia informației și a comunicațiilor, medicina, educația populației ş.a.
La invitaţia Profesorului Dr. Ing. SHIBUYA Satoru, domnul Director General Dr. Ing. DEÁK György a vizitat Universitatea din Kobe, Japonia pentru un schimb de experienţă referitor la cercetarea din domeniul construcțiilor civile și geotehnice și a monitorizării acestora în vederea reducerii impactului asupra mediului înconjurător și asupra siguranței populației. În urma discuțiilor au fost analizate și comparate metodele geotehnice folosite în Japonia și în
România. Un punct comun al metodelor prezentate a fost acela referitor la calibrarea și validarea rezultatelor. Cu acest prilej, domnul Dr. Ing. DEÁK György a reîntâlnit un colaborator apropiat, pe dl. profesor Emerit Dr. Ing. SAKURAI Shunsuke, membru al Construction Engineering Research Institute Foundation, fost preşedinte al International Society for Rock Mechanics (ISRM).

În timpul vizitei, domnul Dr. Ing. DEÁK György a avut prilejul să-l cunoască şi pe Domnul profesor Dr. Ing. AKUTAGAWA Shinichi, care a prezentat diverse studii de caz pentru administrarea riscurilor naturale şi antropice, referitoare la monitorizarea vizuală cu ajutorul senzorilor emițători de lumină: comportamentul versanţilor, masivelor de rocă gazdă a diferitelor tipuri de construcții, soluții de protecție împotriva dezastrelor etc. În timpul discuțiilor, Domnului Dr. Ing. DEÁK György a prezentat profesorilor niponi, pe lângă situația de colaps de la Ocna Mureș și modul de monitorizare al sturionilor din cadrul proiectului „Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 și km 175”. Motivul acestei prezentări a fost acela de a îmbunătăți sistemul de monitorizare, având la baza experiența specialiștilor niponi în dezvoltarea sistemelor de monitorizare. În urma acestei prezentări, domnul Profesor Dr. Ing. SAKURAI Shunsuke a propus delegarea unor specialiști niponi care sa facă transfer de know-how către specialiștii romani, referitor la sistemele de monitorizare prin GPS.

   


La finalul întâlnirilor de la Universitatea din Kobe, domnul Director General Dr. Ing. DEÁK György i-a invitat pe cei trei profesori niponi, domnul Profesor Emerit Dr. Ing. SAKURAI Shunsuke, domnul Profesor Dr. Ing. SHIBUYA Satoru și domnul Profesor Dr. Ing AKUTAGAWA Shinichi, să devină Membrii Onorifici ai Consiliului Științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului. A fost semnat şi un Acord de colaborare pentru dezvoltare tehnico-stiintifică de tip win-win între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și Universitatea din Kobe.